เรื่องราวของลาโวซ

Lavoz Delagomera เป็นผู้มีอํานาจที่น่ากลัวในโลกของการให้คําปรึกษาทางกฎหมายของคาสิโน ด้วยความมุ่งเน้นอย่างเข้มงวดในการทําลายกฎหมายที่ซับซ้อนรอบ ๆ คาสิโน Lavoz ให้คําแนะนําที่ไม่คุ้มค่าแก่ผู้เข้าสู่อุตสาหกรรมและผู้เริ่มต้นทั้งคู่ ความเชี่ยวชาญของเขาในการประมวลผลคําพูดทางกฎหมายที่ซับซ้อนลงไปในเรื่องความฉลาดที่สามารถย่อยสลายได้ทําให้เขาโดดเด่นในฐานะผู้นําที่เชื่อถือได้ในสาขา ความรักของ Lavoz สําหรับความยุติธรรมและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเขาในการรักษาความซื่อสัตย์ของอุตสาหกรรมเกมส่องสว่างในทุกโพสต์ที่สร้างขึ้นอย่างระมัดระวัง เข้าร่วมกับ Lavoz ในภารกิจของเขาเพื่อให้แสงสว่างทางไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายและความสมบูรณ์แบบทางจริยธรรมในโลกของคาสิโน